Team - og medarbejderudvikling

Teamudvikling

Optimér teamwork og arbejdsmiljø

Det primære formål med teamudvikling er at opnå gode resultater, skabt i stærke teams, hvor individerne samarbejder hen mod et fælles mål. Teamudvikling handler om at skabe et miljø, hvor medlemmerne tør udfordre hinanden for at nå frem til de bedste løsninger.

Dette gøres ved at integrere et tilhørsforhold i teamet, som bygger på gensidig tillid, respekt, venskab og åbenhed—på tværs af teamets forskelligheder.

Jankvist & Co. har erfaring med at udvikle velfungerende teams. I overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker er vi med til at sætte rammerne for en sund udvikling af teamwork i virksomheden.

Udbyttet for virksomheden

  • I allerede eksisterende teams synliggør vi individet og teamets kompetencer og udviklingspotentiale
  • Coaching og adfærdsprofiler anvendes til at skabe et high performance-team, der er sammensat af de rigtige individer
  • Vi kan sørge for, at teamudviklingen sker i inspirerende omgivelser

Udbyttet for medarbejderne

  • Med teamudvikling optimeres teamets arbejde og dermed produktivitet
  • Gode teams forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
  • Velfungerende teams øger motivation og tilfredshed blandt medarbejderne

Kontakt os for at høre nærmere