Stress


Håndtér stress på arbejdspladsen


Jankvist & Co. kan hjælpe virksomheder med at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen. Gennem lederudvikling og coaching hjælper vi ledere og medarbejdere med at tage hånd om de situationer, hvor stress opstår. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og tilrettelægger coaching og sparring efter den enkeltes behov.


Travlhed eller stress

Der opstår tit forvirring omkring stressbegrebet, hvilket kan have en negativ virkning på arbejdspladsen. Stress er en naturlig reaktion på ydre forventninger, der er svære at leve op til, for eksempel travlhed. En kortvarig stressfølelse er normal, men en langvarig kan være sundhedsskadelig. Og omvendt, hvis travlhed konsekvent beskrives som stress, kan det ”smitte” kollegerne.


Registrer kroppens faresignaler

At forebygge stress handler i høj grad om at lære kroppens faresignaler at kende. Vi tilbyder et coaching- eller sparringsforløb for den enkelte medarbejder med værktøjer til at registrere signalerne og håndtere de situationer, hvor stress opstår.


Individuelle forløb

Vi tilbyder individuelle forløb med fortrolig og åben samtale, med udgangspunkt i den enkeltes stresssituation. Vi giver støtte, rådgivning og vejledning baseret på lang erfaring og hjælper medarbejderen med at finde ro og balance i arbejdsdagen.


Vores redskaber omfatter blandt andet:

  • Coaching
  • Sparring


Coaching-forløb

Et coaching-forløb om stress indeholder typisk:

  • Kortlægning af de situationer hvor stress opstår
  • Vejledning til medarbejderens aktuelle situation
  • Rådgivning til at finde balance i hverdagen
  • Fokus på selvindsigt i egne grænser


Kontakt os for at høre nærmere.