Profiler 1

Profiler

FÅ UDARBEJDET EN PROFIL OG OPTIMÉR SAMARBEJDET I ORGANISATIONEN

Jankvist og Co. er certificerede i en række af profilanalyse værktøjer. Vi har mange års erfaring i udvikling og optimering af ledere, ledergrupper, medarbejdergrupper og udvikling af teams gennem arbejdet med profilanalyse. Adfærdsprofiler er ligeledes en effektiv løsning til virksomheder, der vil ansætte den rette person til den rette stilling.Vi starter vores forløb med en uforpligtende samtale, hvor vi detekterer, hvilken typetest der vil være mest effektiv og brugbar i forhold til din organisations situation.


DISC ADFÆRDSPROFILER

En EVERYTHING DISC-profil er en beskrivelse af adfærd og egenskaber hos enkeltpersoner og grupper i professionelle relationer. DISC står for Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Competence-søgende, som er de fire egenskaber og adfærd, vi placerer os indenfor. Jankvist & Co arbejder med to forskellige værktøjer, hvoraf det ene er målrettet ledere og det andet er målrettet medarbejdere. Med en DISC-profil kan man afdække styrker og svagheder samt udvikle potentiale, bl.a. indenfor team- og lederudvikling samt salg.

Læs mere om dit udbytte her.


JTI (JUNGIANSK TYPEINDEKS)

Jungiansk Typeindeks, også kaldet JTI, er et profilværktøj, der kan bruges til at kortlægge, hvilken personlighedstype man har som menneske. JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper. JTI giver organisationen et fælles sprog. Det skaber en indsigt, der giver ledere og medarbejdere en forståelse for sig selv og sine kollegaer. JTI er et værktøj til at styrke trivsel og skabe bedre resultater.

Læs mere om dit udbytte her.


15FQ+

15FQ+ er en personlighedstest, der giver en dybdegående vurdering af styrker og udviklingsbehov, samt en nuanceret indsigt i en persons typiske måde at interagere med andre på. Den er ideel til udvikling af ledere og medarbejdere, rekruttering, on-boarding og genplacering.

Læs mere om dit udbytte her.


VIEW360

View360 er et leder– og medarbejderudviklingsværktøj. Det kan bruges til at udvikle teams, den enkelte medarbejder eller ledere. View360 giver et præcist billede af, hvilke styrker og udviklingsområder den enkelte besidder. Derudover kan vi vurdere udviklingen over tid i forhold til den feedback View360 giver.

Læs mere om dit udbytte her.


FACET5

Facet5 er en personlighedsprofil, som kan anvendes af ledere og medarbejdere til at blive bevidst om de forskelle, der er på menneskers adfærd, motivation og ønsker.

Læs mere om dit udbytte her.

Kontakt os for at høre nærmere