Profiler


Få beskrevet din faglige profil


En EVERYTHING DISC-profil er en beskrivelse af adfærd og egenskaber hos enkeltpersoner og grupper i professionelle relationer. DISC står for Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Competence-søgende, som er de fire egenskaber og adfærd, vi placerer os indenfor. Med en DISC-profil kan man afdække styrker og svagheder samt udvikle potentiale, bl.a. indenfor team- og lederudvikling samt salg.


DISC adfærdsprofiler

Adfærdsprofiler er et værktøj og et tilbud til virksomheder, der vil ansætte den rette person til den rette stilling, eller som vil optimere den enkelte leder eller medarbejders kompetencer. Hos Jankvist & Co. har vi stor erfaring med DiSC og ved, hvordan man får mest muligt ud af kendskabet til egen profil. Jankvist & Co arbejder med to forskellige værktøjer, hvoraf det ene er målrettet ledere og det andet er målrettet medarbejdere.

Læs mere om dit udbytte her.


JTI (Jungiansk Typeindeks)

Jungiansk Typeindeks, også kaldet JTI, er et profilværktøj, der kan bruges til at kortlægge, hvilken personlighedstype man har som menneske.

JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper. JTI giver virksomheden et fælles sprog. Det skaber en indsigt, der giver ledere og medarbejdere en forståelse for sig selv og sine kollegaer. Som værktøj er JTI et middel til styrke trivsel og i sidste ende til at skabe bedre resultater.

Læs mere om dit udbytte her.


Teamudvikling

Det primære formål med teamudvikling er at opnå gode resultater, skabt i stærke teams, hvor individerne samarbejder hen mod et fælles mål. Teamudvikling handler om at skabe et miljø, hvor medlemmerne tør udfordre hinanden for at nå frem til de bedste løsninger. Jankvist & Co. har erfaring med at udvikle velfungerende teams. I overensstemmelse med virksomhedens behov og ønsker er vi med til at sætte rammerne for en sund udvikling af teamwork i virksomheden.

Læs mere om dit udbytte her.15FQ+

15FQ+ er en personlighedstest, der giver en dybdegående vurdering af styrker og udviklingsbehov, samt en nuanceret indsigt i en persons typiske måde at interagere med andre på. Den er ideel til udvikling af ledere og medarbejdere, rekruttering, on-boarding og genplacering.

Læs mere om dit udbytte her.View360

View360 er et leder– og medarbejderudviklingsværktøj. Det kan bruges til at udvikle teams, den enkelte medarbejder eller ledere. View360 giver et præcist billede af hvilke styrker og udviklingsområder den enkelte besidder. Hos Jankvist & Co. har vi god erfaring med View360 og kan føre jer sikkert igennem et forløb. Derudover kan vi vurdere udviklingen over tid i forhold til den feedback View360 giver.

Læs mere om dit udbytte her.Facet5

Facet5 er en personlighedsprofil, som kan anvendes af ledere og medarbejdere til at blive bevidst om de forskelle, der er på menneskers adfærd, motivation og ønsker.

Læs mere om dit udbytte her.


Kontakt os for at høre nærmere.