OUTPLACEMENT

SIG PÆNT FARVEL

Indimellem er det nødvendigt at afskedige medarbejdere.

For at sende personen godt afsted, kan det være hensigtsmæssigt med et outplacementforløb, så medarbejderen får hjælp til at komme godt videre.

Jankvist & Co. har over 20 års erfaring med at coache, sparre med og udvikle mennesker.
Vores outplacementforløb tilpasses til den enkelte virksomhed og/eller medarbejders ønsker og kan fx indeholde:

Personlighedstesten 15FQ+
Personligheden påvirker en persons evne til at dygtiggøre sig, risiko for at brænde ud samt personens jobtilfredshed. Analysen hjælper den enkelte til at udnytte sit potentiale, samt finde det optimale match mellem personlighed og karrierevalg. Derfor er en personlighedstest et godt udgangspunkt for sparring om, hvor er du, og hvor skal du hen.
15FQ+ er ideel - også til genplacering.
Med denne personlighedstest kortlægges personens Interpersonelle stil (hvordan personen indgår i relationer med andre), Tænke- og beslutningsstil (hvordan personen løser problemer og tænker om opgaverne), samt Copingstil (hvordan personen håndterer stres og pres på arbejdspladsen).
15FQ+ afdækker også personens emotionelle intelligens, som har betydning for en persons diplomatiske og forhandlingsmæssige evner og evne til at forstå sig selv og andre, håndtere sine følelse og forstå dynamikken i en gruppe. Emotionel intelligens kan tilpasses og udvikles gennem vejledning, coaching og træning.
Personens karaktertræk og adfærdsmønstre beskrives – også de mere dystre sider. Det er nemlig en styrke at kende og forstå sine dysfunktionelle adfærdstræk, for at kunne lære at håndtere dem.

Coaching
Det er vigtigt at få afdækket personens ønsker til det fremtidige arbejdsliv, og her er coaching et vigtigt element.
Coaching går ud på at opdage og udnytte sit fulde potentiale – arbejdsmæssigt og personligt. Coaching er ikke terapi, men en professionel dialog mellem coachen og den, der modtager coaching. Det er et effektivt værktøj til at fastholde et stærkt fokus og drive. Et coachingforløb hos Jankvist & Co. tager udgangspunkt i personlige og arbejdsrelaterede forhold, og den der modtager coaching, får med vores hjælp mulighed for få afklaret sin motivation, drivkraft, udfordringer og muligheder.
Vi tager udgangspunkt i kundens mål og udviklingsbehov, og med vores mangeårige erfaring hjælper vi med at afdække udfordringer og at handle konstruktivt på dem. Det bedste resultat fås, når vi tager udgangspunkt i personlighedstestens dybdegående afdækning af personlighedens mange facetter – styrker og udviklingspotentialer.


Gennemgang af CV og ansøgninger
Det er altid godt at få andre øjne på ens CV og ansøgninger. Vi kigger med konstruktive men også kritiske øjne på alt fra opsætning, kommaer og ordvalg og hjælper på den måde til at få den bedste udgave af kandidaten frem i både CV og ansøgninger

Kontakt for yderligere informationer og priser på 70 27 11 13 eller her