Produktblad


SUCCESFULD LEDELSE

metode

Metoden for forløbet er, at lederen/ejeren kan arbejde med værktøjerne selv eller i samarbejde med andre eller en coach. Værktøjssættet kan dermed tilpasses præcist til den enkelte situation, leder/ejer og ledelsesgruppe.

Det er samtidig tanken, at værktøjerne kan tages i brug i forhold til teams eller andre enkeltpersoner. F.eks. kan lederen tage værktøjet i brug i forhold til sine medarbejdere og deres faglige og personlige udviklingsproces (MUS).

mit udgangspunkt

Mit udgangspunkt er et værktøj, der kan hjælpe lederen/ejeren med indledende at definere sin situation. I faktaboksen noteres det, der er personens situationen lige nu. Herefter reflekteres der over og arbejdes i dybden med, menneskesyn, støtte, udfordringer og strategier. Lederen er hovedpersonen i arbejdet med værktøjerne og styrende for processens fremgang og retning.

mine kompetencer & forudsætningsanalyse

Mine kompetencer og Forudsætningsanalyse er værktøjer, der bruges til at afdække og synliggøre lederens/ejerens ressourcer og kompetencer. Her fokuseres der både på at afklare ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Når lederen/ejeren er blevet mere bevidst om egne kompetencer, kan der derfra arbejdes videre med enkelte kompetencer og definition af hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for at folde kompetencen ud i praksis.


mine udfordringer & forandringsanalyse

Mine udfordringer og Forandringsanalyse bruges til at konkretisere eventuelle udfordringer, der kan overskygge lederens/ejerens mulighed for succes. En efterfølgende analyse af udfordringen kan lede til et konstruktivt videre arbejde med potentielle løsninger på udfordringen.


mine udfordringer & forandringsanalyse

Forandringsstrategien har til formål at overskueliggøre opnåelsen af et specifikt mål i arbejdet med lederskabet. Det har rod i det udviklings-potentiale som konkretiseres gennem arbejdsprocessen med de foregående værktøjer.

Når både forudsætninger og løsninger på hvad der står i vejen for at sikre forudsætningen er afdækket, laves der en konkret strategisk handleplan. Den kan samtidig forstås som en kontrakt, som man indgår med sig selv, i processen med succesfuld forandring af sin ledelse.