Produktblad


SUCCESFULD LEDELSE

metode

Metoden for forløbet er, at lederen/ejeren kan arbejde med værktøjerne selv eller i samarbejde med andre eller en coach. Værktøjssættet kan dermed tilpasses præcist til den enkelte situation, leder/ejer og ledelsesgruppe.

Det er samtidig tanken, at værktøjerne kan tages i brug i forhold til teams eller andre enkeltpersoner. F.eks. kan lederen tage værktøjet i brug i forhold til sine medarbejdere og deres faglige og personlige udviklingsproces (MUS).

mit udgangspunkt

Mit udgangspunkt er et værktøj, der kan hjælpe lederen/ejeren med indledende at definere sin situation. I faktaboksen noteres det, der er personens situationen lige nu. Herefter reflekteres der over og arbejdes i dybden med, menneskesyn, støtte, udfordringer og strategier. Lederen er hovedpersonen i arbejdet med værktøjerne og styrende for processens fremgang og retning.

mine kompetencer & forudsætningsanalyse

Mine kompetencer og Forudsætningsanalyse er værktøjer, der bruges til at afdække og synliggøre lederens/ejerens ressourcer og kompetencer. Her fokuseres der både på at afklare ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Når lederen/ejeren er blevet mere bevidst om egne kompetencer, kan der derfra arbejdes videre med enkelte kompetencer og definition af hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt for at folde kompetencen ud i praksis.


mine udfordringer & forandringsanalyse

Mine udfordringer og Forandringsanalyse bruges til at konkretisere eventuelle udfordringer, der kan overskygge lederens/ejerens mulighed for succes. En efterfølgende analyse af udfordringen kan lede til et konstruktivt videre arbejde med potentielle løsninger på udfordringen.


forandringsstrategien

Forandringsstrategien har til formål at overskueliggøre opnåelsen af et specifikt mål i arbejdet med lederskabet. Det har rod i det udviklings-potentiale som konkretiseres gennem arbejdsprocessen med de foregående værktøjer.

Når både forudsætninger og løsninger på hvad der står i vejen for at sikre forudsætningen er afdækket, laves der en konkret strategisk handleplan. Den kan samtidig forstås som en kontrakt, som man indgår med sig selv, i processen med succesfuld forandring af sin ledelse.