Kommunikation og adfærd


God kommunikation betaler sig


For at kunne udvikle forretningen og organisationen må virksomhedens kommunikation også optimeres. Effektiv kommunikation medvirker til øget trivsel, produktivitet og omsætning. Jankvist & Co. kan hjælpe med dette.

Vores kommunikationsværktøjer skaber værdi. Medarbejderne oplever en større forståelse og respekt for hinanden. Med et fælles sprog og kommunikationsrammer skabes en større rummelighed og dermed et bedre samarbejde om de fælles mål.

Ring for et uforpligtende tilbud på tlf.: 70 27 11 13


Kommunikationsramme og adfærdsprofiler

Først analyserer vi den eksisterende kommunikationspraksis i virksomheden. Dette gøres blandt andet ved at udføre adfærdsprofiler, der giver den enkelte leder eller medarbejder indsigt i egen og andres foretrukne kommunikationsform og adfærd. I samarbejde med virksomheden udarbejder og implementerer vi en fælles ramme for virksomhedens kommunikation.

Ved at skabe fælles kommunikation for alle niveauer forbedrer vi markant virksomhedens mulighed for at øge indtjeningen.

Læs mere om adfærdsprofiler..


Skræddersyede kommunikationskurser

Jankvist & Co. tilbyder også kommunikationskurser, som er skræddersyet til virksomheden.


Intern kommunikation

Virksomhedens interne kommunikation kan bruges som en strategisk ressource. En respektfuld, tydelig og anerkendende kommunikation i hele organisationen om virksomhedens vision og mål øger værdien ved ansættelsessamtaler, MUS-samtaler, teammøder, afskedigelser, ledelseskommunikation med mere.

Jankvist & Co. assisterer små og mellemstore virksomheder i alle facetter af HR-arbejde.

Læs mere om HR.


Kontakt os for at høre nærmere.