HR


Lad Jankvist & Co. stå for din HR


For at udvikle forretningen og organisationen er en effektiv HR-afdeling nødvendig. HR spiller en hovedrolle for øget trivsel, produktivitet og omsætning. Jankvist & Co. kan hjælpe med dette.

Jankvist & Co. tilbyder HR-ydelser til små og mellemstore virksomheder, tilpasset virksomhedens ønsker – på både det praktiske, taktiske og strategiske niveau.


HR-konsulent

Vi tilbyder en HR-konsulent til daglige HR-rutiner, som samtidig er fleksibel og ikke en fast udgift.

HR-konsulenten varetager alle personalerelaterede opgaver. Det kan være at udføre daglige, praktiske HR-rutiner i virksomheden – og aflaste den ikke-HR-medarbejder, der normalt udfører opgaven - eller i forbindelse med et større, afgrænset HR-projekt.

HR-konsulenten kan blandt andet:

  • Udarbejde og servicetjekke politikker, ansættelseskontrakter og personalehåndbøger.
  • Opbygge og systematisere interne arbejdsgange.
  • Udføre faste, daglige HR-opgaver.
  • Varetage ansættelsesprocesser og udarbejde stillingsbeskrivelser.
  • Coache ledelsen til at håndtere personalemæssige udfordringer.
  • Udarbejde tilfredshedsanalyser og forbedre trivslen blandt medarbejderne.
  • Gennemføre MUS-samtaler (medarbejderudviklingssamtaler) og sygefraværssamtaler.
  • Foretage forefaldende administrativt HR-arbejde.


HR-manager

Jankvist & Co. tilbyder en HR-manager til HR-ledelse.

Som HR-manager tager Jankvist & Co. hånd om virksomhedens overordnede personalepolitik og virksomhedskultur. I samarbejde med virksomheden afdækker vi behov og ønsker for HR’s arbejde, strategisk baseret på virksomhedens beskrevne mål, og på den baggrund støtter vi ledelsen i at skabe organisk vækst med de personalemæssige ressourcer.


HR-businesspartner

Jankvist & Co. tilbyder en HR-businesspartner til strategi- og forretningsudvikling.

HR-businesspartneren er den mest omfattende af Jankvist & Co.s HR-ydelser. Som HR-businesspartner holder Jankvist & Co. organisationens strategiske mål for øje i arbejdet med virksomhedens HR-afdeling.

Konkret indsamler vi den viden og erfaring, som er relevant for at kunne løfte forretning, medarbejdere og ledelse til øget effektivitet, produktivitet og indtjening. I processen sørger vi for at skabe en god og konstruktiv dialog mellem alle parter, så vi optimerer udbyttet af indsats og ressourcer, samt følger op på afledte effekter.


Priser:

Vi tilbyder konsulentydelser til timepris, dagspris og en klippekortsordning med rabat.


Kontakt os for at høre nærmere.