Fælles Faglighed

Dialogværktøj til styrkelse af faglighed, fælles sprog og fokus

Fælles Faglighed

Dialogværktøj til styrkelse af faglighed, fælles sprog og fokus

Jankvist & Co. har udviklet en værktøjsbank til brug i det pædagogfaglige arbejde, med fokus på anerkendende, ressourcefokuseret pædagogik. Værktøjerne er tilpasset børn og voksne både indenfor special- og normalområdet og hjælper til at systematisere det faglige arbejde. I arbejdet med værktøjerne skaber fagpersonalet et fælles fagligt grundlag gennem dialog.

Værktøjsbanken kan hjælpe fagpersonalet med at afdække, opnå afklaring om og opmærksomhed på deres faglige praksis og skabe nye måder at tænke på.

Om os
I Jankvist & Co. har vi et arbejdslivs erfaring med pædagogik, neuropædagogik, pædagogisk ledelse og supervision både indenfor det normale børneområde og specialområdet for børn og voksne.

Fagligt fundament
Dialogværktøjerne er udarbejdet med inspiration i NLP, neuropædagogik og kognitiv psykologi. Grundlaget er altid anerkendende pædagogik og fokus på at skabe fælles faglighed og fælles sprogbrug.

Metode
Fagpersonalet kan arbejde med værktøjerne i grupper/sammen med barnet/borgeren eller forældre/pårørende og i den rækkefølge, der passer til deres behov.
Værktøjsbanken kan tilpasses præcist til den enkelte institution, borger eller faggruppe.

Læs mere her

Kontakt os her