Arbejdsmiljø


APV

Tag temperaturen på virksomheden med en arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdsmiljøet har stor betydning for, hvordan virksomheden fungerer og præsterer. Alle virksomheder kan rammes af sygefravær, ulykker, stress eller manglende tillid til ledelsen - og det påvirker bundlinjen.

Jankvist & Co. kan med grundige undersøgelser og skræddersyede handlingsplaner vise vejen til et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden.

Med vores APV synliggør vi styrker og svagheder og vurderer derudfra, hvilke områder, der kan forbedres. På den baggrund udarbejder vi i samarbejde med virksomheden en målrettet handlingsplan med konkrete forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet. Virksomheden får således de bedste muligheder for at optimere trivsel og effektivitet og opnår dermed en mere velfungerende og effektiv organisation.

Det fysiske arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø vedrører primært sikkerhedsforholdene omkring arbejdspladsens fysiske rammer. Et godt fysisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for en sund og velfungerende virksomhed - og for tilfredse medarbejdere, høj social kapital og høj produktivitet.

Jankvist & Co. undersøger virksomhedens fysiske arbejdsmiljø, baseret på Arbejdstilsynets tjeklister. Undersøgelsen fokuserer på de arbejdsområder, der er relevante for den pågældende virksomhed og vil typisk indeholde en vurdering af:

 • Indeklima
 • Risici for ulykker
 • Oplæring, Instruktion og Tilsyn
 • Ergonomisk arbejdsmiljø
 • Støj
 • Sygefravær

Det psykiske arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø handler om trivsel og motivation på arbejdspladsen. Det gælder både omgivelsernes påvirkning og personlige faktorer. Et negativt psykisk arbejdsmiljø medfører ofte mere stress og sygefravær, mens et godt arbejdsmiljø giver mindre sygefravær og mindre personaleudskiftning – og dermed en højere effektivitet og produktivitet.

Jankvist & Co. har gode erfaringer med at ændre uhensigtsmæssige vaner og adfærd i virksomheder og skabe bedre trivsel og fornyet energi. Vi udarbejder trivselsundersøgelser, der viser ledere og medarbejdere, hvilke dele af det psykiske arbejdsmiljø, der fungerer godt, og hvor der er brug for forbedring. I samarbejde med virksomheden udarbejder vi handlingsplaner, der styrker fagligheden og samarbejdet.

En trivselsundersøgelse afdækker typisk disse overordnede områder:

 • Arbejdets indhold og organisering
 • Krav i arbejdet
 • Ledelse og samarbejde på arbejdspladsen
 • Konflikter i arbejdet
 • Håndtering af forandringer
 • Trivsel i arbejdet

Få jeres arbejdsmiljø dokumenteret i praktisk web-app

Jankvist & Co. har udviklet en app, som håndterer alle arbejdsmiljøkrav til arbejdspladsen nemt og praktisk på mobiltelefon og tablet.

Læs mere om vores app.

Kontakt os for at høre nærmere.


AMO-workshop

Får styr på jeres arbejdsmiljøorganisation

Det er lovpligtigt for virksomheder med mere end 10 medarbejdere at have en arbejdsmiljøorganisation. Det er en formel struktur omkring samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, som skal forebygge og løse eventuelle arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.


Med vores tretimers workshop bliver love, regler og bekendtgørelser omsat til konkrete anbefalinger og vejledninger målrettet jeres branche og virksomhed.

Det gør arbejdet med arbejdsmiljøorganisering langt mere overskueligt, og I bliver klædt på til at opbygge et stærkt samarbejde om et godt arbejdsmiljø. Det øger både den daglige trivsel, arbejdsglæde og motivation, hvilket har en positiv effekt på bundlinjen.

Kontakt os for at høre nærmere.