APP

Saml al nødvendig information i en praktisk app - MIN ARBEJDSPLADS


I mange virksomheder kan det være en udfordring at have nem adgang til al den nødvendige information.

Derfor har vi hos Jankvist og Co. udviklet en webbaseret app, der giver hurtig og nem adgang til vejledninger, kontaktdata, APV (arbejdspladsvurdering), alarmer, personalehåndbog og meget mere ét sted. Det kan være en stor hjælp i langt de fleste brancher, for eksempel i håndværksvirksomheder, på institutioner og i hotel- og restaurationsbranchen.

I får også et godt værktøj til onboarding af nye medarbejdere, hvor pre-, on og offboarding samles ét sted, så alle ved, hvad nye medarbejdere skal have af informationer, og de nye medarbejdere hurtigere kan blive integreret i processer, arbejdsgange og sociale sammenhænge. Den digitale personalehåndbog og online formularer sikrer adgang til vigtig viden og dokumentation.

Appen fungerer som fælles vidensbank for medarbejdere og ledelse. Samtidig hjælper den med at opfylde lovkrav omkring arbejdsmiljø, og den overflødiggør de tunge, fysiske mapper. Opdateringer og ændringer udføres nemt ét sted.

Vi opbygger appen specifikt med de funktioner, der er relevante for den enkelte virksomhed.

Appen fungerer på alle platforme.

Eksempler på mulige funktioner:

 • Vagtplan/Dagsprogram
 • Interne nyheder
 • Vejledninger til værktøj og teknisk udstyr (Lovkrav)
 • APV (Arbejdspladsvurdering) (Lovkrav)
 • Datablade om kemiske stoffer (Lovkrav)
 • Kemiske risikovurderinger
 • Retningslinjer for medicin, hygiejne, tavshedspligt osv. (Lovkrav)
 • Krise-/beredskabsplan (Lovkrav)
 • Anmeld arbejdsulykke eller forsikringsskade
 • Alarm (Ring til alarmcentralen, politiet og f.eks. andre afdelinger direkte fra appen)
 • Kontaktdata til kolleger og ledelse.
 • Digital personalehåndbog
 • Ekstern kommunikationsfunktion med samarbejdspartnere/underleverandører

Og mange andre muligheder ...


Vores app er for eksempel implementeret på Lionslund, der er en døgninstitution i Brøndby Strand.
Her er det vigtigt for ledelsen at sikre, at alle medarbejdere har adgang til retningslinjer, personalehåndbog, vagtplaner, kontaktoplysninger og meget mere. I fællesskab har vi udviklet en særlig velkomstpakke til nye medarbejdere, der sikrer at alle - også vikarer - får en god introduktion til stedet, og ingen er i tvivl om dokumentationskrav og f.eks. medicinretningslinjer.


Kloakmester Frank Thomsen ville gerne have en digital personalehåndbog. De har nu fået samlet al deres lovpligtige arbejdsmiljødokumentation, personalehåndbog, feriebooking, kontaktinformationer m.m. Administrationen har fået ét sted, hvor oplysninger, retningslinjer og dokumenter skal deles med medarbejderne. Vi takker for et rigtig godt samarbejde.
Se artikel i Mestertidende - Anlægsentreprenøren


På Kollegier, der er administreret af Kollegiernes Kontor i København, har alle inspektørerne og deres medarbejdere app'en installeret, så de altid har adgang til f.eks. manualer, vejledninger, datablade og kontaktoplysninger uanset, hvor de befinder sig. Som tillæg til deres abonnement, har kollegierne investeret i et halvårligt arbejdsmiljøtjek. Blandt andet får de lagt alle de nye kemiske processbeskrivelser ind i app'en, så de også ved, at deres APB'er overholder Arbejdstilsynets regler.


På Kontorfællesskabet Valby Tag har V.M. Brockhuus Ejendomme A/S valgt, at deres lejere skal have app'en.
Det er en stor hjælp for virksomhederne, så de altid har adgang til alle informationer om kontorfællesskabet: Parkering, gæstenetværk, mødelokalebooking osv. Samtidig er det en styrke for administrationen, der nu har ét sted, hvor de skal lægge informationer, og de kan komme væk fra at printe informationer og sætte dem op på diverse opslagstavler, hvor de alligevel ikke bliver set.

App'en skræddersyes til hver virksomhed og branche, og vi vejleder i forhold til arbejdsmiljølovgivning og opdateringer fra Arbejdstilsynet.

Kontakt os for at høre nærmere.

Du kan også læse mere om app'en i denne artikel af Klaus Tøttrup, ansvh. chefredaktør på Mester Tidende, der har skrevet om, hvordan app'en skaber værdi i håndværksvirksomheder. Han har også skrevet om app'en i Licitation. Den artikel kan du læse her.