Det siger kunderne

Det siger kunderne

”Som daglig leder af botilbuddene i Brøndby Kommune har jeg brugt firmaet Jankvist & Co. til mangeartede opgaver. Jankvist & Co. har formået at arbejde målrettet og kvalitetsbevidst, både i forhold til enkelte personalesager, teamudvikling og ledelsesmæssige udfordringer.

Jankvist & Co. har en god evne til at få organisatorisk overblik ud fra detaljerne i deres samarbejde med både medarbejdere og ledelsen – og få støttet ledelsen i forhold til at løfte og støtte præcis der, hvor det er nødvendigt. Jankvist & Co. arbejder med lige dele respekt for den enkelte og lige dele konstruktiv feedback i forhold til, hvor der er potentiale for forandring og udvikling i forhold til både samarbejde og den pædagogiske indsats.

Jeg kan anbefale at bruge firmaet Jankvist & Co. til at løfte organisatorisk på mange parametre – et samarbejde med Jankvist & Co. er en god og langsigtet investering i hele organisationen til stor gavn for kerneydelsen.”

- Sara Razak Esbensen
Funktionsleder, Botilbudddene i Brøndby


”Vi har ved flere lejligheder benyttet Jankvist & Co som rådgiver og vejleder i HR sager. Dette gælder både i relation til medarbejdere med et særligt behov som i relation til ledelsesudvikling på flere niveauer. Susan Jankvist har hver gang leveret en vedkommende, faglig kompetent og professionel ydelse. Susan har en erfaring og menneskelig indsigt, som har hjulpet såvel stressramte kollegaer som ledere med behov for styrkelse af deres lederskab. Jeg kan kun give Susan Jankvist mine bedste anbefalinger"

- Adv. Rune Tarnø
(TVC Advokater)


Karina Scholkmann - Handicapkonsulent

”Jeg har kendt Susan gennem mange år. I perioder med meget arbejdspres, svære opgaver og andre af de udfordringer, som der er i en travl hverdag på en arbejdsplads med mange komplekse arbejderopgaver, har jeg haft løbende samtaler med hende.
Hver eneste gang har hun lynhurtigt fundet frem til de udfordringer, som fyldte og triggede.
Susan er utrolig dygtig til at finde ind til ens ressourcer og styrker, og til at hjælpe én med at få perspektiv og overblik over udfordringerne, så de igen bliver til at gå til.
Jeg kan kun på det varmeste anbefale et samtaleforløb hos Susan Jankvist.”


Pernille schmidt - massør, oversætter, forfatter og foredragsholder

"Susan har hjulpet mig med at sætte nye mål for min virksomhed. Med sin erfaring som business coach gav hun mig glimrende vejledning i at sætte mine mål og gav mig også værktøjerne til at nå dem. Jeg kan varmt anbefale Susan og hendes løsningsorienterede tilgang."


"Som en leder, der brænder for at udvikle sig, har jeg gennem Jankvist & Co, der ligeledes brænder for at udvikle mennesker, fået endnu mere stålfast tro på mig selv. Udover dette har jeg i forbindelse med min nye rolle som vicedirektør fået rigtig god supervision af Jankvist & Co. Jeg er så taknemmelig for den professionelle sparring, jeg fik på lige netop det tidspunkt, hvor jeg havde nogle udfordringer.

KNR (Kallaaalit Nunaata Radioa) har brugt Jankvist & Co. til at lave en trivselsundersøgelse samt APV i foråret 2016. Samtidig har Jankvist & Co. ydet en professionel ydelse i forbindelse med ansættelse af en chef. Her var der tale om forventningsafstemningsmøder med afdelingen om krav til en kommende chef, DISC-profilanalyse og tilbagemelding for den kommende TV-chef. Dette samarbejde med Jankvist & Co. har været værdifuldt for afdelingen og for virksomheden."

- Anna Heilmann
Financial manager / assistant manager director hos KNR


Thomas Fox Maule, CEO/Ejer, Backup-Service


"Susan er en dygtig sparringspartner med et fantastisk analytisk talent, som betyder, at hun på ganske kort tid kan finde ind til kernen af de udfordringer, man står med. Herefter bliver man klædt på til at løse problemer og skabe ultimative løsninger for sin virksomhed. Jeg kan på det varmeste anbefale Susan, hvis man har brug for professionel og kompetent sparring."


Nina Vad Holtum, Ejer,
Individual Language CoachinG & Training


"I forbindelse med en gennemgang af min enkeltmandsvirksomhed fik jeg anbefalet Susan Jankvist. Susan og jeg havde et længere coachingforløb, hvor vi sammen gennemgik min virksomhed og dens styrker og svagheder. Susan har givet mig en bedre forståelse af, hvordan jeg bedst udnytter mit potentiale. Udover det har hun givet mig praktiske redskaber til at forbedre min kommunikation. Redskaber jeg bruger hver dag. Jeg kan derfor uforbeholdent og på det varmeste anbefale Susan Jankvist."