Turen til det fantastiske Grønland


På Grønland er der fokus på det hele menneske.
Et godt arbejdsmiljø prioriteres, lige som den enkelte medarbejders ve og vel er i højsædet.


Susan og Jan er endnu en gang hjemvendt fra en lærerig og berigende tur til det gæstfrie Grønland, hvor de præsenterede de trivselsundersøgelser og APV’er, der var blevet udarbejdet sammen med de fem samarbejdsinstitutioner. De fem institutioner arbejder med omsorgssvigtede børn og unge, unge udsatte, fysisk handicappede samt børn og unge med psykiske handicap og udfordringer.


Godt arbejdsmiljø og stærkt sammenhold
Den overordnede konklusion er, at de på de fem institutioner har et rigtig godt arbejdsmiljø med et godt samarbejde. Positive rapporter viser en høj faglighed og en høj trivsel, der sammen med det gode arbejdsmiljø udspringer fra ledelsen, der sætter barren for fagligheden. De er dygtige til at fokusere på at opnå de bedste resultater ud fra det, de har at arbejde med.


Susan og Jan fik lov at opleve det stærke sammenhold ved frokostbordet én af dagene. En allerede god stemning blev endnu bedre, da en fyr hev en guitar frem, og fællessang brød ud. Selvfølgelig, fristes man til at sige, omhandlede den første sang det at være menneske på Grønland. Der var tårer i øjenkrogen hos flere medarbejdere, og Jan fik gåsehud. Det løftede i den grad fællesskabet! Det var en dejlig oplevelse, som vidner om den fælles energi og positive tilgang, de besidder både åndeligt og arbejdsmæssigt.


Kulturen giver også udfordringer
Ledelserne står dog også med udfordringer. Andelen af ufaglærte medarbejdere er en del højere end i Danmark. Rekrutteringsgrundlaget er af gode grunde ikke stort, så kommer man væk fra de større byer, må man udnytte de muligheder, der ligger. Det kan lyde hårdt, men det er en præmis, som ledere må tænke ind i deres arbejde. Dette kan også kobles sammen med andre lønvilkår. Lønmæssigt ligger de markant lavere end i Danmark, og det har også en indflydelse på rekrutteringen - det kan eksempelvis være svært at få personer fra Danmark.


En anden udfordring, de kæmper med på institutionerne, er, at der er en del af medarbejderne, som arbejder meget. Dette havde Susan og Jan også fokus på i deres coaching og dialog med lederne og institutionerne. F.eks. hvordan man kan tage hensyn til disse personer?


Hvad tager I med jer hjem?
”Det, vi i høj grad tager med hjem til Danmark, er tilgangen til det at være menneske, som har en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet. Inuitter, som den oprindelige befolkning på Grønland er, betyder meget passende mennesker. Vi oplevede det også, da vi var i Afrika, og der er flere paralleller, der kan drages dertil. Som mennesker er de et andet sted, end vi er i Danmark – og det skal i høj grad ses positivt. De er først og fremmest naturfolk, og det tager de med ind i deres arbejde”.


Her ser vi en væsentlig forskel i forhold til Danmark. Vi relaterer os i større grad til formalia og struktur samt en stærkere opdeling mellem arbejds- og privatliv. Vi identificerer vi os med vores job og karriere, og det betyder også, groft sagt, at mister du dit job, mister du en stor del af din identitet. Måske burde vi i mindre grad identificere os med vores job – men mere som de mennesker, vi er og stræber efter at være.


Vi er altså først og fremmest mennesker – det må vi ikke glemme!