NY CERTIFICERING


Nyt værktøj til udarbejdelse af personprofiler - JTI (Jungiansk typeindeks)

I Jankvist & Co. er vi nysgerrige på mennesker og har arbejdet med denne nysgerrighed i 23 år+
Vi drives af at udvikle - både os selv i virksomheden og de mennesker, vi er så privilegerede at få lov til at samarbejde med.
Derfor er Jankvist og Co. nu også certificerede i JTI.
JTI er et alsidigt værktøj, der blandet andet kan bruges i ledelsesudvikling og rekruttering til afdækning af adfærd og handlemåder i hele organisationen.


Julehilsen 2022
APV - BRYDE OG SØNNER

Vi siger stort tillykke til Bryde & Sønner A/S med deres flotte APV, og siger samtidig tak for et rigtig godt samarbejde.PERSONLIG SPARRING PÅ DIT LEDERSKAB

Få styr på fundamentet i din forretning.

Succesfulde iværksættere og forretningsejere kan også have brug for ledelsescoaching.
Hos Jankvist & Co ApS kan du få professionel sparring på dit lederskab og rådgivning til udvikling af din virksomhed.


Julehilsen 2021


2021 synger på sidste vers, og vi vil med denne hilsen sige tak for et forrygende år.
Et år med udvikling, inspiration og tværfaglighed
. Vi har udviklet nye værktøjer, fået mange nye kunder og været vidt omkring – bl.a. har Sønderborg, Odense, Århus og Nuuk haft besøg af Jankvist & Co.

Omstilling
2021 har stået i omstillingens tegn. Vi vil godt rose vores
kunder
for at være rigtig gode til at håndtere tidens omskiftelighed. De har været parate til at håndtere både muligheder og udfordringer og har været gode til at søge hjælp og sparring.

Mange har også set behovet og grebet chancen for at gå i gang med udviklingsprocesser. Det er jo den mulighed nye vilkår giver. En mulighed og et behov vi også selv har set, og 2021 har også for os betydet ret store udviklingsprojekter, hvor vi har gravet dybt ned i den pædagogiske og ledelsesmæssige faglighed.

Fælles Faglighed
Vi har
udarbejdet et pædagogisk dialogværktøj til styrkelse af faglighed, fælles sprog og fokus.
Fælles Faglighed hjælper med at afdække, opnå afklaring om og skærpe opmærksomheden på faglige praksis både i arbejdet med børn indenfor normalområdet og voksne på specialområdet. Gennem dialog og systematik skabes et fælles fagligt grundlag, som giver mulighed for at tænke nyt og se på det pædagogiske arbejde og børnene/borgerne på nye måder.

Det er en grafisk flot pakke med en stærk pædagogisk faglighed som baggrund, og den bruges allerede nu på flere steder. En stor tak skal lyde til vores to praktikanter: Sebastian, der med sin flotte arkitektstreg og Vibe med sin stærke pædagogiske og it-faglighed fik givet værktøjet ekstra liv og styrke.

Lederbarometeret
Mange ledere vil gerne styrke deres ledelse og have sparring, men
det er ikke altid lederen har et klart billede af, hverken hvad der virker, eller hvordan medarbejderne opfatter ledelsen. Derfor valgte vi at kaste os ud i et nyt projekt med et
Lederbarometer. Med det får lederen en præcis måling af og sammenligning mellem lederen og medarbejdernes opfattelse af den pågældende leders performance. Et enormt givtigt værktøj i ledelsescoaching, da et vigtigt element i en udviklingsproces er at forstå og fokusere på styrkeområder og finde strategier for at udvikle sig, hvor det er relevant i forhold til ledelsesarbejdet og den generelle værdiskabelse.

Med fra start
I foråret startede vi et samarbejde med to skønne kvinder, der åbner et socialpsykiatrisk botilbud -
VitaCura. For at sikre god onboarding af medarbejderne har de investeret i vores web-app, så der altid er adgang til bl.a. digital personalehåndbog, retningslinjer og vigtige dokumenter. Vi er ikke i tvivl om, at det bliver et fremragende bosted, for Rikke og Bolette er mega seje, og vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

Grønland
Vi har
også i 2021 været på
Grønland og arbejde med lederudvikling og arbejdsmiljø. Samtidig fungerer ledelsessparring jo rigtig godt online. I 2022 skal vi til Grønland ad flere omgange og vi glæder os som altid til nye spændende udfordringer og gensynet med det smukke land.

Tak for i år
Her fra Jankvist & Co. vil vi sige mange tak for et forrygende 2021 til alle vores kunder, samarbejdspartnere, familie og venner.
Vi ser med stor tilfredshed tilbage på året der er gået og glæder os til det nye der kommer.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

Susan, Jan & Rikke


Lederbarometeret

Vi har udviklet et nyt værktøj til ledelsesudvikling, som vi er vanvittigt stolte af. Med det kan I øge tilfredsheden og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Læs mere herFælles faglighed

Vi har udviklet en utrolig brugbar værktøjsbank til brug i det pædagogfaglige arbejde.

Det er dialogværktøj til styrkelse af faglighed, fælles sprog og fokus.

De er tilpasset børn og voksne både indenfor special- og normalområdet og hjælper til at systematisere det faglige arbejde.
I arbejdet med værktøjerne skaber fagpersonalet et fælles fagligt grundlag gennem dialog.

Værktøjsbanken kan hjælpe fagpersonalet med at afdække, opnå afklaring om og opmærksomhed på deres faglige praksis og skabe nye måder at tænke på.

Læs mere her


Artikel i Mestertidende

Vi har været så heldige at få en artikel i Mestertidende - Anlægsentreprenøren

I artiklen fortæller Frank Thomsen, at "Når man som hos os har mere end 2.000 opgaver om året, så skal man naturligvis have et system som skaber overblik og som sætter os i stand til at løse opgaverne så effektivt som muligt". De kontaktede os for at få en digital personalehåndbog, og de fik meget mere. Det kan I læse om i artiklen.

Vi er glade for samarbejdet både med Klaus Tøttrup fra Mestertidende og Frank og alle hans medarbejdere hos Kloakmester Frank Thomsen.


Ny praktikant

Vi har igen været heldige at få en dygtig praktikant fra IT, læring og organisatorisk omstilling på Aalborg Universitet.
Vibe Deleurang Pedersen er uddannet pædagog og har arbejdet indenfor det specialpædagogiske område i flere år. Nu har hun valgt at bruge en del af sine overbygningsstudier hos os.

Hendes specialpædagogiske baggrund og den IT/organisatoriske teori-ramme passer enormt godt ind hos os, hvor vi lige nu arbejder med at tilpasse vores web-app til det nye forsorgshjem Vitacura.


Sommerhilsen 8. juli 2021

Tiden er gået med fuld fart over feltet. Vi har haft spændende udfordringer og interessante opgaver både for gamle og nye kunder på Sjælland, Fyn, i Jylland og på Grønland.

Vi har lavet APV og ledelsessupervision på Grønland. Dette forår kunne vi ikke komme derop, men man kan jo utroligt meget online. Vi glæder os meget, til vi endelig kan komme derop igen og arbejde videre med de mange processer, vi har sat i gang.

Under coronarestriktionerne har mange oplevet hjemmearbejdslivets glæder og sorger. For introverte har hjemmearbejdet måske været helt perfekt, mens de ekstroverte har lidt under de sociale mangler.
I vores ledelses- og medarbejdercoaching oplever vi, at det er meget forskelligt, hvordan virksomheder forholder sig til de nye muligheder. Nogle kræver, at alle skal tilbage på arbejdspladsen, mens andre forventer en del hjemmearbejde. Der kan ikke altid tages hensyn til den enkeltes behov, men vores erfaring siger os, at det er vigtigt, at der lyttes til medarbejderne, og at det kommunikeres klart og præcist, hvad der forventes af dem og hvorfor.

Vores dygtige studerende er sendt afsted med et afleveret speciale, og efter sommerferien starter to nye op. Det er så skønt at følge de unge mennesker på deres færd ud i verden.

Vi har mange spændende projekter i søen, og glæder os til at løfte sløret for dem i sensommeren.

Nu vil vi slutte med at ønske alle kunder, forretningsforbindelser og netværk en rigtig dejlig sommer.

Mange hilsner fra

Jankvist & Co.


Forårshilsen 8. marts 2021

Kender I det, at hjemmesiden ikke lige bliver opdateret, og midt i marts opdager man, at seneste nyhed er vores julehilsen.

Det kender vi.

Vores 2021 har ligesom for de fleste været påvirket af corona med onlinemøder, aflyste seminarer og albue-hilsner. Alligevel har vi haft travlt.

Mange er på vej tilbage på arbejde, og her er det vigtigt at huske, at omstillinger kan være svære for nogle.
I skal tage udgangspunkt i den enkelte medarbejders behov og skab fælles mål.

Måske I har set vores opslag omkring det, for Jan stillede op til fotografering, og det har både vi og mange andre haft enormt meget skæg ud af.

Vi har mange forskellige arbejdsopgaver og dejlige kunder. Vi har fx tæt kontakt med Socialstyrelsen på Grønland, hvor vi har supervisioner og dialog om det videre arbejde omkring vores trivselsundersøgelser fra de offentlige døgninstitutioner. Desværre kan vi ikke komme derop nu, men vi glæder os helt vildt og er jo heldigvis gode til at arbejde online.

Vi er i fuld gang med en web-app til Kloakmester Frank Thomsen, der egentlig bare skulle have en digital personalehåndbog, men nu også får digital adgang til smøretabeller, APV, beredskabsplaner, bookning af ferie og meget mere.

På bostedet Lionslund arbejder de med KRAP, som vi digitaliserer til dem, så de gode værktøjer er lette at bruge i dagligdagen til glæde for både borgere og medarbejdere.

Vores to dygtige specialestuderende analyserer vores praksis i arbejdet med vores app, så det er ret spændende, hvad deres resultater viser.

Nu håber vi, at foråret holder fast, og vi snart kan komme til at ses noget mere og måske endda rejse ud i verden til sommer. Først og fremmest er vi bare taknemmelige for, at vi er sunde og bliver med at få nye spændende opgaver. Vi har mange trofaste kunder, der har fulgt med i alle tyve år, og så får vi også nye kunder - både enkeltpersoner, offentlige og private virksomheder, små og store.

Pas på jer selv og hinanden.

Mange hilsner

Jankvist & Co.
Julehilsen

December 2020

Nu nærmer 2020 sig sin afslutning. Sikke et år.

I Jankvist & Co. startede året, som det plejer med fuldt tryk på supervisioner, teamdage, kaffemøder, arbejdsmiljøtjek og sessioner – med både nye og gamle kunder – store og små virksomheder – private og offentlige – privatpersoner og hele familier.

Vi var i Grønland og præsentere den første række af mere end 20 medarbejdertrivselsrapporter og dertil adskillelige arbejdspladsvurderinger på de offentlige døgninstitutioner deroppe.

Så kom marts, og alt lukkede ned. Heldigvis har vi gode erfaringer med online sessioner, så dem kørte vi videre med. Vi havde en enkelt uge, der var lidt stille, og så var der fuldt tryk på igen med coaching af hjemsendte medarbejdere, sparring om afstandsledelse og udvikling af andre nye corona-relaterede-kompetencer.

Det har været en stor glæde at opleve enormt dygtige ledere, der har udvist stærke evner til omstilling og vilje til at hjælpe deres medarbejdere. Alle har knoklet for at få de nye vilkår til at fungere.

Nu er det så december. Vi oplever, at både medarbejdere og ledere er trætte. Der har været ekstraopgaver i forbindelse med at få styr på nye procedurer, hjemmearbejdspladser og sikkerhed. For nogle virker hjemmearbejde godt, for andre slet ikke. Mange møder fungerer fint online, men sparring og socialt samvær er ikke det samme bag hver sin skærm.

Uanset de gode lederkompetencer og dygtige medarbejdere, er der en udbredt følelse af, at der ikke kan gives klare svar eller sættes et sluttidspunkt, og derfor oplever mange en følelse af drænende usikkerhed.

Heldigvis kan vi lære at håndtere usikkerhed. Med de rette værktøjer, får vi sat ord på og kan opnå accept af, at usikkerheden er en del af livet – med og uden corona. Og coronaen får jo en ende.

Med denne julehilsen vil vi gerne sige tak for i år.

Vi glæder os utroligt meget til trygt og sikkert igen at kunne være sammen – og ikke kun hver for sig.

Vi glæder os til mindre skærmtid og mere fysisk samvær.

Men vi vil holde fast i de erfaringer, vi endnu engang har fået bekræftet i denne tid. Vi er forskellige, og forstår og anerkender vi disse forskelligheder, så får vi gladere og mere motiverede medarbejdere samt et styrket samarbejde på kryds og tværs – af skærme og arbejdspladser.

Til slut en lille historie fra den private afdeling. Mange familier har jo i december en nisse, der flytter ind. Hos vores børnebørn hedder han Nissebuks. Han har nu været en del af familien i flere år, og der kommer brev fra ham hver dag i december. Han er en rigtig drillenisse, der farver hår på både børn og voksne, mens de sover, og mælken har også været lyserød. Her i 2020 er han ude på en særlig mission, for han har hørt, at der en ko, der hedder Rona, der er over det hele, men ingen alligevel kan finde ud af, hvor hun præcist er. Vi håber, Nissebuks finder koen Rona og får hende hen, hvor hun hører til.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende 2021.

De varmeste hilsner fra

Jankvist & Co.

Susan Jankvist


Farvel og på gensyn

November 2020

Vi har sagt farvel til Christina, som vi har været utroligt glade for på kontoret. Hun har bidraget med en stor arbejdsindsats og masser af godt humør. Vi håber, du kommer godt videre.

Lasse og Frederik skal nu skrive praktikopgave, og vi siger tak for en super indsats. Heldigvis kommer de tilbage og skriver speciale hos os, så det glæder vi os meget til.


Nye praktikanter

August 2020

Velkommen til vores to nye praktikanter Lasse Sengeløv og Frederik Alexander Skou.
De læser begge It, Læring og Organisatorisk Omstilling på Aalborg Universitet og arbejder især med vores app.


Farvel og goddag

Maj 2020

Vi har desværre sagt farvel til Jonas, der har fået job som konsulent i KMD. Det er vildt flot, han har landet en god stilling, når han først lige har afleveret speciale, men vi ved jo også, hvor god en medarbejder, han er. Tak for indsatsen. Vi kommer til at savne dig.

Heldigvis sagt velkommen til Christina, som hjælper med diverse opgaver f.eks. pædagiske værktøjer, præsentationer og administration.


Corona og coaching

Marts 2020

I denne tid, hvor en verdensomspændende pandemi gør tilværelsen helt anderledes, end den plejer at være, er det vigtigt at passe på sig selv og hinanden.

Vi skal alle følge myndighedernes retningslinjer. Holde sammen hver for sig. Blive hjemme og undgå smitte.

Nogle står i en meget usikker jobsituation. Andre kæmper for at holde liv i deres livsværk, og mange har daglige udfordringer med at få børn og arbejde til at gå op i en højere enhed.

Sidder du i en lederstilling, er det vigtigt, du i denne tid holder fast i at få ledelsescoaching. Dine udfordringer er jo ikke mindre, nu du står overfor medarbejdere, der sidder rundt omkring på mere eller mindre velfungerende hjemmearbejdspladser.
Måske er det lige nu, du har ekstra meget brug for sparring.

Vi har heldigvis stor erfaring med at lave online ledelsescoaching. Når vi laver ledelsescoaching på Grønland er det via skype, og vi har også mange gange brugt Facetime. Det fungerer faktisk rigtig godt.

Corona skal simpelthen ikke have lov til at sætte en stopper for dit mentale overskud og udvikling som leder.

Så book en session her - vi er klar!Grønland

Vi er utroligt stolte af, at vi har fået til opgave at lave medarbejder-trivselsundersøgelser på alle de offentlige døgninstitutioner på Grønland. I marts 2020 - lige inden alt lukkede ned - var vi på vores første besøg deroppe.

Vi gav tilbagemeldinger på de flotte rapporter og havde en rigtig spændende tur.
Få et indblik i vores tur og se flere flotte billeder herTilbage til forsiden