Lederudvikling

Gør en god ledelse endnu bedre

Jankvist & Co. faciliterer coaching til både topledere, linjeledere og mellemledere. Vi arbejder både med udvikling af den enkelte leders professionelle potentiale og med at optimere eksisterende lederteams. Gennem rådgivning og sparring bistår Jankvist & Co. i at udvikle ledere og ledergrupper, således at alle parter kender rolle og ansvar. Vi arbejder med coaching for tre lederprofiler:

  • Topledere

Vi sætter fokus på strategilægning og ledelsesmæssige udfordringer for topledere. Vi tilbyder både leadership- og management-coaching samt sparring.

  • Linjeledere

Vi står for coaching og sparring for linjeledere, der fungerer som linket mellem topledelsen og mellemlederne, der igen er næste led til medarbejderne. Vi tilbyder rådgivning og vejledning på det taktiske niveau og klæder ledelsen på til at håndtere udfordringer i eksempelvis institutioner.

  • Mellemledere

Vi sørger for at mellemlederne finder den rigtige balance i forholdet mellem linjeledere og medarbejdere. Mellemlederne står for kontakten til manden på gulvet og skal derfor have et fokus på driften i virksomheden. Jankvist & Co. udvikler mellemledere til at håndtere faciliteringen af beslutninger taget af top- eller linjeledelse.


Vi tager udgangspunkt i lederrollen og styrker lederskabet gennem afklaring og indsigt. Hos Jankvist & Co. forventer vi ikke, at lederen eller lederteamet altid selv finder svaret, det er noget vi sammen arbejder hen imod gennem faglig sparring og refleksion. Fremgangsmåden afhænger af lederen eller teamets behov og ønsker, og vi tilpasser derfor forløbet til den enkelte virksomhed eller situation.

Eksempler på temaer i executive coaching:

  • Indsigt i egne adfærdsmønstre
  • Afdækning af personlige potentiale og muligheder
  • Faglig sparring vedrørende vigtige beslutninger
  • Personlig autoritet, der fungerer

Vi har bred erfaring indenfor ledelse og kan derfor garantere kvalificeret rådgivning, tilpasset den enkeltes behov. Gennem coaching og sparring skaber vi sammen med lederen eller lederteamet et fortroligt rum, hvor de forskellige udfordringer kan tages op på en ærlig og åben måde.

En øget indsigt i styrker og handlingsmønstre gør samarbejde og kommunikation stærkere. Vi udvikler ledere til at producere stor motivation, effektivitet og værdi for både organisation og medarbejdere.