APP


Saml al nødvendig information i en praktisk app - MIN ARBEJDSPLADS


I mange virksomheder kan det være en udfordring at have nem adgang til al den nødvendige information.

Derfor har vi hos Jankvist og Co. udviklet en app, der giver hurtig og nem adgang til vejledninger, kontaktdata, APV (arbejdspladsvurdering), alarmer, personalehåndbog og meget mere ét sted. Det kan være en stor hjælp i langt de fleste brancher, for eksempel i håndværksvirksomheder, institutioner, hotel- og restaurationsbranchen.

Appen fungerer som fælles vidensbank for medarbejdere og ledelse. Samtidig opfylder den alle lovkrav, og den overflødiggør de tunge, fysiske mapper. Opdateringer og ændringer udføres nemt ét sted.

Vi opbygger appen specifikt med de funktioner, der er relevante for den enkelte virksomhed.

Appen fungerer på alle platforme.

Eksempler på mulige funktioner:

 • Vagtplan/Dagsprogram
 • Interne nyheder
 • Vejledninger til værktøj og teknisk udstyr (Lovkrav)
 • APV (Arbejdspladsvurdering) (Lovkrav)
 • Datablade om kemiske stoffer (Lovkrav)
 • Retningslinjer for medicin, hygiejne, tavshedspligt osv. (Lovkrav)
 • Krise-/beredskabsplan (Lovkrav)
 • Anmeld arbejdsulykke eller forsikringsskade (Link til formular)
 • Alarm (Ring til alarmcentralen og politiet direkte fra appen)
 • Kontaktdata til kolleger og ledelse.
 • Personalehåndbog
 • Ekstern kommunikationsfunktion med samarbejdspartnere/underleverandører

Og mange andre muligheder ...

Kontakt os for at høre nærmere.

Du kan også læse mere om app'en i denne artikel af Klaus Tøttrup, ansvh. chefredaktør på Mester Tidende, der har skrevet om, hvordan app'en skaber værdi i håndværksvirksomheder.